NHẬT KÝ LANG THANG 1: Hạ Lưu Sông Hương

Chiều thứ bảy không có việc gì làm, lấy xe đạp làm một vòng về phía hạ lưu sông Hương. Những lần trước, mình đã đạp xe tà tà qua các làng phía hữu ngạn của dòng sông có những cái tên rất đẹp: La Ỷ, Tiên Nộn, Vọng Trì, Thế Vinh, Thanh Tiên, Triêm […]

NHẬT KÝ LANG THANG 2: Bên Sông Bạch Yến

Hôm nay mình đạp xe dọc theo sông Bạch Yến, sông nầy là một chi lưu của sông Hương, tách sông Hương ở vị trí làng Xước Dũ. Trước đây sông Bạch Yến chảy qua kinh thành, khi xây dựng người ta nắn dòng nó thành Ngự Hà, một số đoạn bị san lấp tạo […]

NHẬT KÝ LANG THANG 4: Buổi Chiều Phá Tam Giang

Chiều nay dự định về phá Tam Giang nên đạp xe đi sớm vì khá xa: “Thương em anh cũng muốn vô, Sợ truông nhà Hồ, sợ phá Tam Giang!” Tam Giang là nơi hợp lưu của sông Hương, sông Bồ và sông Ô Lâu trước khi đổ ra biển cả. Khung cảnh sông nước […]